Uchwała nr XVI/63/15Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 października 2015w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016 r do 2019 r. Na podstawie art. 160 § 1 oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2015 r poz. 133, poz.1309)

Uchwała nr XVI/63/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 października 2015


w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016 r do 2019 r.

Na podstawie art. 160 § 1 oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U. z 2015 r poz. 133, poz.1309)


Rada Gminy uchwala,
co następuje;

§ 1.
W wyniku tajnego głosowania na ławnika do Sądu Rejonowego w Rypinie wybrano jednego ławnika w osobie Wiolety Krauza .

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/63/15 (86kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 listopada 2015, 10:41:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265