Uchwała nr XII/57/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 5 grudnia 2007w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku w Kiełpinach wraz z częścią składową gruntuNa podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tj. z 2001 r Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z późn. zmian./ oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3 i art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. Nr. 261, poz. 2603/

Uchwała nr XII/57/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku w Kiełpinach wraz z częścią składową gruntu

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tj. z 2001 r Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z późn. zmian./ oraz art. 34 ust. 1 pkt. 3 i art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. Nr. 261, poz. 2603/Rada Gminy w Wąpielsku
Uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny wraz z przynależnym do nich gruntem „położony w miejscowości Kiełpiny nr 182/6, o pow. 0,1113 ha

§ 2

Obniża się wartość wyceny dokonanej przez biegłego zgodnie z uchwałą Rady Gminy regulującą sprzedaż lokali mieszkalnych.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uchwała Nr XII/57/07 (25kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2007, 14:37:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1743