Uchwała nr XII/56/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 5 grudnia 2007w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie działki pod byłą zlewnią mleka w Radzikach DużychNa podst. art. 18 ust. 2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 27 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r Nr. 261 poz. 2603 z późn. zmian.)

Uchwała nr XII/56/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie działki pod byłą zlewnią mleka w Radzikach Dużych

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 27 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r Nr. 261 poz. 2603 z późn. zmian.)Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala , co następuje:


§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w wieczyste użytkowanie działki pod byłą zlewnię mleka nr 575 o pow. 0,14 ha położone w miejscowości Radziki Duże w drodze przetargu nieograniczonego

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XII/56/07 (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2007, 14:34:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1601