Uchwała nr XII/55/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 5 grudnia 2007w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnegoNa podst. art. 56 ust. 2 w związku z art.4 pkt. 32, art. 7 ust. 1, art. 8 pkt. 31, art. 21 e ust. 1 oraz art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat. 1944-1990 /Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249 poz. 1832/ oraz z 2007 r Nr 63 poz. 425 , Nr 83,poz.561, Nr 85,poz.571,Nr 115,poz.789 i Nr 165,poz.1171/ r ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Uchwała nr XII/55/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podst. art. 56 ust. 2 w związku z art.4 pkt. 32, art. 7 ust. 1, art. 8 pkt. 31, art. 21 e ust. 1 oraz art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat. 1944-1990 /Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249 poz. 1832/ oraz z 2007 r Nr 63 poz. 425 , Nr 83,poz.561, Nr 85,poz.571,Nr 115,poz.789 i Nr 165,poz.1171/ r ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:§ 1. Powiadamia się Sekretarza Gminy Wąpielsk Pana Grzegorza Dzierżyńskiego oraz Skarbnika Gminy Wąpielsk Pana Mirosława Krawczyka pełniących funkcje publiczne o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Wąpielsk oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 listopada 1944 do 31 lipca 1990 r w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia.

§ 2. 1. Niezłożeni w terminie oświadczenia skutkować będzie pozbawieniem funkcji publicznej z mocy prawa z dniem z którym upłynął termin złożenia oświadczenia.
2. Oświadczenie składa się na formularzy według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr XII/55/07 (28kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2007, 14:32:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2838