Strona główna  >  Uchwały  >  2007

Uchwała nr XII/47/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Na podst. art.18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591/1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych1/2 ?Dz. U. z 2006 r Nr 121 poz. 844/3 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r /M.P. Nr 47 poz.557/Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1/ od gruntów
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,61 zł
b/ nad jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha – 3,55 zł
c/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł
2/ od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej -0,39 zł
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej –17,74 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej-8,82
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej -3,44 zł
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej-3,54 zł
3. od budowli 2 % ich wartości

§2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ budynki mieszkalne wykorzystywane na cele mieszkaniowe, których właścicielami są mieszkańcy gminy Wąpielsk zameldowani na pobyt stały,
2) budynki wymienione w § 1, pkt 2 lit e osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
3) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na działalność statutową w zakresie ochrony p. poż, kultury i sportu, działalności opiekuńczo-wychowawczej, przeciwdziałania alkoholizmowi.
4) budynki, grunty i budowle gminnych jednostek organizacyjnych, wykorzystywane w celach statutowych.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała Nr XII/47/07 (32kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2007, 14:14:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2546

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij