Uchwała nr XI/44/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 11 października 2007w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Wąpielsk i Półwiesk MałyNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142 póz. 1591 z późn. zmian/.

Uchwała nr XI/44/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 11 października 2007


w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Wąpielsk i Półwiesk Mały

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 Nr 142 póz. 1591 z późn. zmian/.Rada Gminy
w Wąpielsku
uchwala, co następuje:


§ 1.
Zatwierdza się plan rozwoju miejscowości Wąpielsk stanowiący załącznik nr l, oraz
miejscowości Półwiesk Mały stanowiący załącznik nr 2
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr IX/34/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 6 lipca 2007 r.
§ 3.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XI/44/07 (850kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (17 października 2007, 12:51:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1460