Uchwała nr I/3/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 1 grudnia 2014w sprawie powołania przewodniczących i składów komisji stałych.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r poz. 594, poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz § 28 pkt 1 Statutu Gminy Wąpielsk ( Uchwała Nr VI/31/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 roku).

Uchwała nr I/3/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie powołania przewodniczących i składów komisji stałych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r poz. 594, poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz § 28 pkt 1 Statutu Gminy Wąpielsk ( Uchwała Nr VI/31/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 roku).


Rada Gminy uchwala,
co następuje;

§ 1.
Stwierdza się wybór w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów;
1) Gorczycki Artur – na przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Gminy oraz na członków komisji:
2) Krajewski Dariusz
3) Bytner Andrzej
4) Wojda Janusz
§ 2.
Stwierdza się wybór w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów;
1) Szteler Henryk – na przewodniczącego komisji budżetu i finansów Rady Gminy oraz na członków komisji;
2) Duda Danuta
3) Rutkowski Wojciech
4) Krajewski Dariusz
§ 3.
Stwierdza się wybór w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów;
1) Listkowskiego Grzesława – na przewodniczącego komisji gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż Rady Gminy oraz na członków komisji;
2) Szteler Henryk
3) Łapkiewicz Euzebiusz
4) Grzybowski Piotr
5) Jabłoński Adam
6) Gorczycki Artur
7) Wojda Janusz
8) Bytner Andrzej
§ 4.
Stwierdza się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów;
1) Jabłoński Adam – na przewodniczącego komisji oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej oraz ochrony środowiska Rady Gminy oraz na członków komisji;
2) Terebus Iwona
3) Ługowski Mirosław
4) Rutkowski Wojciech
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 grudnia 2014, 10:52:54)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2014, 13:16:35)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 681