Uchwała nr I/2/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 1 grudnia 2014w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r poz. 594, poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz § 3 pkt 3 Statutu Gminy Wąpielsk (Uchwała Nr VI/31/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 roku)

Uchwała nr I/2/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r poz. 594, poz. 1318, z 2014 r poz. 379, poz. 1072) oraz § 3 pkt 3 Statutu Gminy Wąpielsk (Uchwała Nr VI/31/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 roku)


Rada Gminy uchwala,
co następuje;

§ 1.
Stwierdza się wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wąpielsku w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów radnego Stanisława Więcławskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 grudnia 2014, 10:42:19)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2014, 13:15:10)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 612