Uchwała nr I/1/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 1 grudnia 2014w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminya podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie ( Dz.U. z 2013 r poz. 594, poz.1318, z 2014 r poz.379,poz.1072) oraz § 3 pkt 3 Statutu Gminy Wąpielsk (Uchwała Nr VI/31/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 roku)

Uchwała nr I/1/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

a podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie ( Dz.U. z 2013 r poz. 594, poz.1318, z 2014 r poz.379,poz.1072) oraz § 3 pkt 3 Statutu Gminy Wąpielsk (Uchwała Nr VI/31/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 roku)


Rada Gminy uchwala,
co następuje;

§ 1.
Stwierdza się wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Wąpielsku w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów radnego Tomasza Marka Czajkowskiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący obrad
Adam Jabłoński

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 grudnia 2014, 10:39:50)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2014, 13:13:53)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 575