Uchwała nr XLII/198/14Rady Gminy Wąpielskz dnia 14 listopada 2014w sprawie uchylenia uchwałyNa podstawie art. 7 ust. 3 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz.594, poz. 1318, z 2014 r poz.379,poz.1072/

Uchwała nr XLII/198/14
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 14 listopada 2014


w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 7 ust. 3 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r poz.594, poz. 1318, z 2014 r poz.379,poz.1072/


Rada Gminy uchwala,
co następuje;

§ 1.
Uchyla się uchwałę Nr XLI/ 193/ 14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 października 2014 r w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych studni wierconych na terenie gminy Wąpielsk.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/198/14 (95kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2014, 10:29:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374