Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
rejestr zmian informacji

Wynik postępiania.
Data: 2020-10-14 13:50:23
Autor: Marcin Rempuszewski
Informacja z otwarcia ofert.
Data: 2020-09-25 11:04:43
Autor: Marcin Rempuszewski
Odpowiedzi na zapytania.
Data: 2020-09-18 12:10:50
Autor: Marcin Rempuszewski
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »