Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych dla kuchni w Szkole Podstawowej w Długiem.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.14.19.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia w załączniku. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych dla kuchni w Szkole Podstawowej w Długiem.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.13.19.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 listopada 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia w załączniku. 

zamówienie na:

Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.6.2019.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 maja 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu. 

zamówienie na:

sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz - 315, GCBA 5/32 użytkowanego przez OSP Długie.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: 15 290,25 zł
termin składania ofert: 23 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Oferty złożone w postępowaniu znacznie odbiegają od wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę.  

zamówienie na:

,,Termomodernizacja budynków, których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap” - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.2.19.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 lutego 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

,,Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk’’ Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.1.19.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 stycznia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)