Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS.3421.15.2018
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS.3421.17.2018
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS.3421.11.2018
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone.  

zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS.3421.13.2018
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone.  

zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS.3421.12.2018
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone.  

zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS.3421.14.2018
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone.  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wąpielsk w roku 2019

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271.21.18 PŁ
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - Pedagoga

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS 3421/10/2018
wartość: -
termin składania ofert: 21 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Dostawa pelletu drzewnego do kotłowni będących własnością Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk 20
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.19.2018.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 17 września 2018  15:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Dostawa oprogramowania do ewidencji odpadów na potrzeby Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wąpielsku

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.18.2018.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 12 września 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120137C Radziki Duże – Kierz Radzikowski – skrzyżowanie z drogą gminna nr 120136C

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/17/2018
wartość: -
termin składania ofert: 7 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - Pedagoga

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 21 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Opracowanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych dla zadania „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.15.2918.PŁ
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Zakup samochodu do ratownictwa specjalistycznego (techniczno - drogowego) wraz ze zbiornikiem wodnym i modułem gaśniczym dla OSP Długie.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/14/18 MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI 271.13.18.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 lipca 2018  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma PRO - EKO SERWIS Sp. z o. o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 20 797,50 zł brutto. 

zamówienie na:

Zakup wyposażenia w ramach inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk”.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.11.2018.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 11 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.10.2018.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku.  

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych — rehabilitacja ruchowa dla czteroletniego dziecka z zespołem móżdżkowym, encefalopatią genetycznie uwarunkowaną oraz zaburzeniami równowagi w wymiarze 3 godziny tygodniowo w miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 11 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/5/17.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: SZB/Z/1/2018
wartość: -
termin składania ofert: 28 lutego 2018  14:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze przetargi »