Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: 38/2015
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma P.H.G. „GABAR” Antoni Barczewski, Wrocki 92A 87-400 Golub-Dobrzyń. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 73 480,20 zł brutto.  

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk w roku 2016

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/7/15
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu ,,Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk w roku 2016’’ na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Komunalne ”KOMES” Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin, Partner konsorcjum: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin ,została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 95 pkt, termin płatności 5 pkt) - 100. Cena oferty wynosi 252 000,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Handlowe Inwest-Satelit, 81-402 Gdynia,ul. Bp. Dominika 5/5 Oddział w Golubiu-Dobrzyniu, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Rynek 17 – 88,82 pkt 2. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Komunalne ”KOMES” Sp. z o.o. ul. E .Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin, Partner konsorcjum: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin, - 100 pkt. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2015-11-09. 

zamówienie na:

Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120132C Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże od km 6+792 do km 7+792

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI-271/6/2015
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 czerwca 2015  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120132C Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże od km 6+792 do km 7+792” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100. Cena oferty wynosi 482 471,69 zł. brutto. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy szkole podstawowej w Długiem.

zamawiający: Szkoła Podstawowa w Długiem
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: 1/2015
wartość: -
termin składania ofert: 14 maja 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy szkole podstawowej w Długiem. najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Firma Handlowa „Krecik” Piotr Wiśniewski, ul. Koszarowa 3, 87-500 Rypin. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 44 762,40 zł brutto.  

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitacja ruchowa dla 12 m-cznego dziecka z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. W wymiarze 4 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania tj.na terenie Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS-3421/1/2015
wartość: -
termin składania ofert: 7 maja 2015  10:00
wynik postępowania: W załączniku 

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga dla 12 m-cznego dziecka z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego w zakresie usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. W wymiarze 2 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania tj.na terenie Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS-3421/2/2015
wartość: -
termin składania ofert: 7 maja 2015  10:00
wynik postępowania: W załączniku 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI-271/5/2015
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 kwietnia 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma KG EKO-INVEST Sp. z o. o., ul. Ikara 20 lok. 2, 02-705 Warszawa. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 25 022,57 zł brutto 

zamówienie na:

Obsługa prawna Urzędu Gminy w Wąpielsku i jednostek organizacyjnych

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 kwietnia 2015  14:00
wynik postępowania: skan z załączniku 

zamówienie na:

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271/3/2015
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 marca 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma NEO-SYSTEM, Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80 b, 87-300 Brodnica. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 19 817,24 zł brutto. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów chemicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271/4/2015
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 marca 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Dostawa artykułów chemicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma NEO-SYSTEM, Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80 b, 87-300 Brodnica. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 15 520,27 zł brutto. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji: „Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120132C Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże od km 6+792 do km 7+792.”

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271/1/2015
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 lutego 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji: „Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120132C Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże od km 6+792 do km 7+792.” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Projektowanie i Nadzory Budowlane Kamil Maciejewski, ul. Księżycowa 4, 87-400 Golub - Dobrzyń. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 7 699,80 zł brutto.  

zamówienie na:

Obsługa geodezyjna Gminy Wąpielsk w 2015 r.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271/2/2015
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 lutego 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Obsługa geodezyjna Gminy Wąpielsk w 2015 r. nie została wybrana żadna ze złożonych ofert. Zamawiający uznał, iż podpisanie umowy z którymś z wykonawców byłoby dla niego niekorzystne. 

zamówienie na:

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wąpielsk.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271/11/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 stycznia 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wąpielsk.„ najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma SEKA S. A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa – o. Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 15 867,00 zł brutto. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonawca wycenił na 6 027,00 zł brutto. 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)