Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: 32/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 grudnia 2014  14:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Zamawiający Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku , 87-337 Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku ” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Firma Handlowo - Usługowa Barbara Ptaszyńska, Długie II/75, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-134-62-45 , została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 113 250,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Firma Handlowo - Usługowa Barbara Ptaszyńska, Długie II75, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-134-62-45– 100 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w ilości szacunkowej 35 m3

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: 33/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 grudnia 2014  14:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Zamawiający Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku , 87-337 Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w ilości szacunkowej 35 m3” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, NIP 666-19-75-486, BAZA PALIW PIOTRKÓW KUJAWSKI ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kuj. została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 103 965,40 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, NIP 666-19-75-486, BAZA PALIW PIOTRKÓW KUJAWSKI ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kuj. – 100 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

zamówienie na:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką ewidencyjną nr 74/16 o pow. 1,0141 ha, położonej w Półwiesku Małym, zapisanej w księdze wieczystej WL1Y/00023430/6

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: -
wartość: 100000
termin składania ofert: 28 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości: 1) że dnia 28 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy w Wąpielsku odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2) działka nr 74/16 o pow. 1,0141ha, KW WL1Y/00023430/6 położona we wsi Półwiesk Mały, 3) liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1, niedopuszczonych – 0, 4) cena wywoławcza – 100 000,00 zł, cena osiągnięta w przetargu 101.000,- zł 5) Nabywca nieruchomości – Jarosław Stokowski Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. do 8 listopada dnia 2014 r. 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-271/10/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu ,,Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk’’ na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Komunalne ”KOMES” Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin, Partner konsorcjum: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin ,została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 324 000,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Zakład Usługowo – Handlowy „KARO” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12 A, 85-432 Bydgoszcz, - 87,21 pkt 2. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Komunalne ”KOMES” Sp. z o.o. ul. E .Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin, Partner konsorcjum: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin, - 100 pkt. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2014-11-19 

zamówienie na:

Budowa altanki dla mieszkańców i turystów w miejscowości Kiełpiny, gmina Wąpielsk.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-272/9/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 października 2014  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Budowa altanki dla mieszkańców i turystów w miejscowości Kiełpiny, gmina Wąpielsk.„ najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Paweł Drosik – F. P. H. U. „PABLO”, Ośno Drugie 15, 87-700 Aleksandrów Kujawski. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 15 999,89 zł brutto. 

zamówienie na:

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/8/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 września 2014  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Oferta firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (35% - składka, 40% - wysokość świadczeń, 25% - klauzule dodatkowe) - 100. Cena oferty wynosi 138 201,60 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa - 100 pkt. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z uwagi iż złożono tylko jedną ofertę, może być zawarta na podstawie art. 94 ust 2 ust 1a PZP przed upływem terminów zawartych w ust 1 przytoczonego artykułu. 

zamówienie na:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką ewidencyjną nr 74/16 o pow. 1,0141 ha, położonej w Półwiesku Małym, zapisanej w księdze wieczystej WL1Y/00023430/6.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: -
wartość: 140000
termin składania ofert: 16 września 2014  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości: 1) że dnia 16 września 2014 roku w Urzędzie Gminy w Wąpielsku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2) działka nr 74/16 o pow. 1,0141ha, KW WL1Y/00023430/6 położona we wsi Półwiesk Mały, 3) liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1, niedopuszczonych – 0, 4) cena wywoławcza – 140 000,00 zł, Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na nie zaoferowanie przez uczestnika żadnego postąpienia ponad cenę wywoławczą. Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. do dnia 24 września 2014 r. 

zamówienie na:

Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w gminie Wąpielsk

zamawiający: Gminny Ośrosdek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz warsztatów nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy z doradcą zawodowym i indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 30 uczestników projektu systemowego „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w gminie Wąpielsk” Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz warsztatów nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy z doradcą zawodowym i indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 30 uczestników projektu systemowego „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w gminie Wąpielsk”, najkorzystniejszą ofertę spełniająca wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń / oddział Rypin ul. Nowy Rynek 5, 87-500 Rypin. W/w Wykonawca zaoferował kwotę na realizację zamówienia w wysokości 72.950,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/7/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: a) Część I Oferta firmy InterRisk TU S.A. VIG O/Toruń, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (80% oceny oferty - cena; 20% - klauzule fakultatywne) - 100. Cena oferty wynosi 50 579,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: - Uniqa TU S.A. Przedstawicielstwo Radom - 76,54 pkt. - TU INTER Polska S.A. Przedstawicielstwo Centralne Toruń - 72,97 pkt. b) Część II Oferta firmy Uniqa TU S.A. Przedstawicielstwo Radom, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 11 496,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: - InterRisk TU S.A. VIG O/Toruń - 72,49 pkt. c) Część III Oferta firmy InterRisk TU S.A. VIG O/Toruń, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 8 172,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: - Uniqa TU S.A. Przedstawicielstwo Radom - 44,47 pkt. - Compensa TU S.A. VIG O/Płock - 97,29 pkt. d) Część IV Oferta firmy InterRisk TU S.A. VIG O/Toruń, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (60% - suma ubezpieczenia; 30% - klauzule fakultatywne; 10% - cena) – 76,60. Cena oferty wynosi 33 576,00 zł. brutto. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z uwagi iż złożono tylko jedną ofertę, może być zawarta na podstawie art. 94 ust 2 ust 1a PZP przed upływem terminów zawartych w ust 1 przytoczonego artykułu. 

zamówienie na:

Budowa placów zabaw ramach projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąpielsk"

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/5/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa placów zabaw w ramach projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Zakład Budowlany MELBUD Danuta Mamrzyńska ul. Włocławska 23 A; 87-617 Bobrowniki, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 194 511,46 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy: 1. Saternus Distribution sp.zo.o. sp.k. ul. Nowa 32; 41-500 Chorzów – liczba punktów - 70,40 2. NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmielewski Grom 36, 12-130 Pasym – liczba punktów – 89,61. 3. Zakład Budowlany MELBUD Danuta Mamrzyńska ul. Włocławska 23 A; 87-617 Bobrowniki - liczba punktów - 100,00 W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 23 lipca 2014 r. 

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąpielsk”

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/6/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36; 12-130 Pasym, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 109 643,88 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy: 1. NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36; 12-130 Pasym – 100 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Oferta firmy Inter-Serwis ul. Staszica 17; 88-300 Mogilno, została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wykonawca, pomimo wezwania na mocy art. 26 ust. 3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych specyfikacją referencji. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 22 lipca 2014 r. 

zamówienie na:

Budowa szlaku turystycznego wraz z punktem widokowym w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/3/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 czerwca 2014  10:30
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa szlaku turystycznego wraz z punktem widokowym w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Zakład Budowlany ”MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 146 770,54 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Zakład Budowlany ”MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki – 100,00 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2014-07-06. 

zamówienie na:

Budowa altanki w miejscowości Wąpielsk, gmina Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-272/4/2014
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 czerwca 2014  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Budowa altanki w miejscowości Wąpielsk, gmina Wąpielsk.„ najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Paweł Drosik – F. P. H. U. „PABLO”, Ośno Drugie 15, 87-700 Aleksandrów Kujawski. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 10 762,43 zł brutto. 

zamówienie na:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką ewidencyjną nr 74/16 o pow. 1,0141 ha, położonej w Półwiesku Małym, zapisanej w księdze wieczystej WL1Y/00023430/6.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: -
wartość: 177000
termin składania ofert: 28 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości:, że II przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 28 maja 2014 r. na godz. 10ºº w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 74/16 o pow. 1,0141 ha położonej w Półwiesku Małym nie odbył się, ponieważ nie wpłynęło żadne wadium . Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. do dnia 05 czerwca 2014 r.  

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD 272/2/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy KG EKO-INVEST Sp. z o. o., ul. Ikara 20 lok. 2, 02-705 Warszawa, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 38 527,05 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”, Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie – 61,90 punktów 2. Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy – 69,62 punktów 3. KG EKO-INVEST Sp. z o. o., ul. Ikara 20 lok. 2, 02-705 Warszawa – 100,00 punktów 4. Eko-Util S. C., ul. Lipnowska 19a, 87-500 Rypin – 90,39 punktów 5. „ECO-POL” sp. z o. o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz – 86,87 punktów 6. P. H. U. US-KOM Robert Kołodziejski, ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin – 81,40 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Oferta firmy Ekologia Fair Play Plewko - Grzegorczyk, ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno, została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wykonawca, pomimo wezwania na mocy art. 26 ust. 3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów. Oferta firmy T. K. J. Matuszewscy Spółka Jawna, ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudziądz, została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wykonawca, pomimo wezwania na mocy art. 26 ust. 3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2014-05-12. 

zamówienie na:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką ewidencyjną nr 74/16 o pow. 1,0141 ha, położonej w Półwiesku Małym, zapisanej w księdze wieczystej WL1Y/00023430/6.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: -
wartość: 177000
termin składania ofert: 28 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości: 1) że dnia 28 lutego 2014 roku w Urzędzie Gminy w Wąpielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działka nr 74/16 o pow. 1,0141ha, KW WL1Y/00023430/6 położona we wsi Półwiesk Mały, 2) liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 5, niedopuszczonych – 0, 3) cena wywoławcza lokalu – 177 000,00 zł, Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na nie zaoferowanie żadnego z uczestników postąpienia ponad cenę wywoławczą.  

zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 1 - 2014
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Wąpielsk”” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Nowa Szkoła sp. zo.o. ul. POW 25 90-248 Łódź została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert – 100. Cena oferty wynosi: 81198,00 zł. brutto (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem zł. 00/100) W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły firmy uzyskując następującą punktację: 1. Nowa Szkoła sp. zo.o. ul. POW 25 90-248 Łódź – 100,00 pkt. 2. NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36, 12-130 Pasym - 98,73 pkt. 3. Moje Bambino sp. z o.o., sp. k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – 96,16 pkt. 4. EDU Pracownia Marcin Kościelak ul. Budziszyńska 8-10, 62-800 Kalisz – 94,77 pkt. 5. JT Mebel sp zo.o. ul. Gdańska 45 83-300 Kartuzy W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zawarta po upływie 7 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty czyli po dniu 10 lutego 2014 r. 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)