Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w ilości szacunkowej 35 m3

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: SZB 271/2/13
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  10:20
wynik postępowania: Zamawiający Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku , 87-337 Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w ilości szacunkowej 35 m3” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, NIP 666-19-75-486, BAZA PALIW PIOTRKÓW KUJAWSKI ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kuj. została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 127 384,60 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, NIP 666-19-75-486, BAZA PALIW PIOTRKÓW KUJAWSKI ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kuj. – 100 punktów 2. Firma „TANK” Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski, 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 11 – 99,99 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: SZB 271/1/13
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku , 87-337 Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Sukcesywna dostawa oleju napędowego i bezzyny bezołowiowej dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku ” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Firma Handlowo - Usługowa Barbara Ptaszyńska, Długie II/75, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-134-62-45 , została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 113 250,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Firma Handlowo - Usługowa Barbara Ptaszyńska, Długie II75, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-134-62-45– 100 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

zamówienie na:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: -
wartość: 55
termin składania ofert: 29 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości: 1) że dnia 29.11.2013 r. w Urzędzie Gminy w Wąpielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu niezabudowanego, 2) działka nr 599 o pow. 0,68 ha położona we wsi Radziki Duże, 3) liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -1, niedopuszczonych- 0, 4) cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 55,00zł, cena osiągnięta w przetargu - 56,00 zł, 5) dzierżawca – Jerzy Barcikowski 

zamówienie na:

Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego pn. Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk

zamawiający: Gminny Ośrosdek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: GOPS 271.1.2013
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póź. zm.) zawiadamia iż w postępowaniu „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizacji społecznej w gminie Wąpielsk”, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówiona oferta firmy Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z.o.o. Ośrodek kształcenia Zawodowego w Rypinie ul. Nowy Rynek 5 została uznana za oferty najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny (cena 100%). Cena oferty wynosi 75.000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły postępujące firmy uzyskując punktację. 1) Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z.o.o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rypinie, ul. Nowy Rynek – 100 pkt. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, a wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty czyli po dniu 2013.09.04 

zamówienie na:

Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia "Izby Tradycji" w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-271.5.13
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wąpielsk 2013-08-08 RIOD-271/5.2/13 ZAWIADOMIENIE Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia "Izby Tradycji" w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy P. P. H. U. KAMI-BUD, Rętwiny, 87-404 Radomin, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 59 808,82 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski, ul. Podmurna 6, 87-400 Golub - Dobrzyń – 77,63 punktów 2. Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mariusz Chachulski, 87-305 Zbiczno – 87,16 punktów 3. P. P. H. U. KAMI-BUD, Rętwiny, 87-404 Radomin – 100,00 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2013-08-13. 

zamówienie na:

Utwardzenie placu przed budynkiem, w którym znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Długie, gmina Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-271.6.13
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 31 lipca 2013  10:30
wynik postępowania: Wąpielsk 2013-08-08 RIOD-271/6.2/13 ZAWIADOMIENIE Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Utwardzenie placu przed budynkiem, w którym znajduje się świetlica wiejska w miejscowości Długie, gmina Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „ŻWIR-BUD” Urszula Juszczak, Elgiszewo, 87-408 Ciechocin, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 52 092,90 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski, ul. Podmurna 6, 87-400 Golub - Dobrzyń – 72,58 punktów 2. Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”, ul. Włocławska 18A/18, 87-600 Lipno – 95,77 punktów 3. Zakład Budowlany „MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki – 72,84 punktów 4. Zakład Remontowo – Budowlany Tomasz Lewandowski i Andrzej Malinowski, ul. Wiśniowa 18, 87-400 Golub – Dobrzyń, Ruziec – 55,57 punktów 5. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „MURABET”, ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub - Dobrzyń – 88,83 punktów 6. Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „ŻWIR-BUD” Urszula Juszczak, Elgiszewo, 87-408 Ciechocin – 100,00 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2013-08-13. 

zamówienie na:

Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Półwiesk Mały.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271.4.2013
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 czerwca 2013  14:00
wynik postępowania: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Półwiesk Mały„ Numer postępowania RIOD-271.4.2013 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Półwiesk Mały „ najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Zakład Budowlany ”MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 42 388,38 zł brutto. 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 271.3.2013
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Wąpielsk 2013-06-12 RIOD 271/3-2/13 ZAWIADOMIENIE Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu ,,Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk’’ na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Konsorcjum firm:Przedsiębiorstwo Komunalne ”KOMES” Sp. z o.o. ul. E .Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin, Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 408 785,68 zł. brutto. Wykonawca - Zakład Usługowo – Handlowy „KARO” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12 A, 85-432 Bydgoszcz został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca, pomimo wezwania na mocy art. 26 ust. 3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie nie złożył informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Tym samym wykonawca nie udowodnił, że spełnia warunek udziału w zakresie sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt. 3 PZP, przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2013-06-17. 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/2/13
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: RIOD-272/2-5/13 ZAWIADOMIENIE Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy „ECO-POL” sp. z o. o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 44 562,81,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. MAXMED Zakład Usługowo – Handlowy, Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle – 78,42 punktów 2. Eko-Util S. C., ul. Lipnowska 19a, 87-500 Rypin – 93,26 punktów 3. PHUP „EURO-GAZ” Sp. j., ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny – 56,78 punktów 4. Zakład Utylizacji Odpadów „EKODUET” Stanisław Federowicz, Radziki Duże 1, 87-337 Wąpielsk – 83,16 punktów 5. „ECO-POL” sp. z o. o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz – 100 punktów 6. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”, Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie – 73,68 punktów 7. PPHU ABBA-EKOMED Sp. z o. o., ul. Filomatów Pomorskich 8, 87-100 Toruń – 79,00 punktów 8. Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy – 67,18 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Oferta firmy KG EKO-INVEST Sp. z o. o., ul. Ikara 20 lok. 2, 02-705 Warszawa, została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wykonawca, pomimo wezwania na mocy art. 26 ust. 3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie nie złożył informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Po uprzednim wezwaniu wykonawca złożył wymagany dokument, jednak nie spełnił on wymaganego w art. 26 ust. 3 ustawy PZP warunku potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.  

zamówienie na:

Dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk na okres 20 lat.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 43700
termin składania ofert: 4 kwietnia 2013  11:00
wynik postępowania: podaje do publicznej wiadomości że przetarg ustny ogłoszony na dzień 04 kwietnia 2013 r. na godz. 11ºº w sprawie dzierżawy gruntów położonych w Radzikach Dużych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 515/1, 516 , nie odbył się z uwagi na nie przystąpienie oferenta do przetargu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)