Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: SZB 271/1/12
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku , 87-337 Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w ilości szacunkowej 40 m3” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, NIP 666-19-75-486, BAZA PALIW PIOTRKÓW KUJAWSKI ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kuj. została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 146 591,60 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, NIP 666-19-75-486, BAZA PALIW PIOTRKÓW KUJAWSKI ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kuj. – 100 punktów 2. Firma „TANK” Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski, 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 11 – 99,99 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: SZB 271/2/12
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 3 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Zamawiający Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku , 87-337 Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku ” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Firma Handlowo - Usługowa Barbara Ptaszyńska, Długie II75, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-134-62-45 , została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 112 000,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Firma Handlowo - Usługowa Barbara Ptaszyńska, Długie II75, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-134-62-45– 100 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

zamówienie na:

Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczna w Gminie Wąpielsk”,

zamawiający: Gminny Ośrosdek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 272/1/2012
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr. 223, poz. 1655. z późn. zm.) zawiadamia iż, w postępowaniu „Zapobieganiu wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w gminie Wąpielsk”, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Zakład Doskonalenia Zawodowego sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rypinie ul. Nowy Rynek 5, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punków wg kryterium oceny ofert (cena 100%). Cena oferty wynosi 35.000 brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1) Ośrodek Kształcenia i Promocji „EDUKATOR” ul. Plac 1000- lecia 22a, 87-400 Golub- Dobrzyń- 66 pkt. 2) Zakład Doskonalenia Zawodowego sp. z o. o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rypinie, ul Nowy Rynek 5- 100 pkt. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2012.09.03.  

zamówienie na:

usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów wraz z opiekunem do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 03 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku

zamawiający: Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 224376
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 03 września 2012 r. do dnia 28 czerwca 2013 r.” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy TOMKAS Firma Usługowo Handlowa Tomasz Schwertfeger ul. Kopernika 10 87-330 Jabłonowo Pomorskie, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 4,40 zł. brutto za jeden kilometr przywozu i odwozu. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując punktację: 1. TOMKAS Firma Usługowo Handlowa Tomasz Schwertfeger ul. Kopernika 10 87-330 Jabłonowo Pomorskie – 100,00 2. Firma Przewozowa RSBUS Elżbieta Rejentowicz ul. Działkowa 60 Wybudowanie Michałowo 87-300 Brodnica - 96,70 3. Usługi Transportowe „TRANS-ZAR” Andrzej Zarzyński Giżynek 43, 87-517 Brzuze – 90,53 4. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek Oddział w Brodnicy ul. Podgórna 66 a 87-300 Brodnica – 81,63 W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 29 lipca 2012 r. 

zamówienie na:

Demontaż, zbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wąpielsk w 2012 roku

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/1/12
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Demontaż, zbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wąpielsk w 2012 roku” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”, Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 88 265,70 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”, Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie – 100 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Oferta firmy „ECO-POL” sp. z o. o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz, została odrzucona zgodnie z art. 90 ust 3 ustawy PZP. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oferta firmy Zakład Utylizacji Odpadów „EKODUET” Stanisław Federowicz, Radziki Duże 1, 87-337 Wąpielsk, została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wykonawca, pomimo wezwania na mocy art. 26 ust. 3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie nie złożył informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Oferta firmy MAXMED Zakład Usługowo – Handlowy, Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle, została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wykonawca, pomimo wezwania na mocy art. 26 ust. 3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie nie złożył informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminy 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2012-07-04. 

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 35000
termin składania ofert: 23 kwietnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości, że II przetarg ogłoszony na dzień 23 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 128/2 położonej w Wąpielsku II, nie odbył się z uwagi na brak chętnych 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)