Przetargi w toku z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wąpielsk w roku 2021

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271.10.20 PŁ
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 listopada 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)