zamówienie na:

„Zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Wąpielsku”.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie gminy w Wąpielsku o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto.
nr sprawy: .
wartość: poniżej 130 tyś zł. netto
termin składania ofert: 3 kwietnia 2023  14:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania w załączniku. 
Wąpielsk, dnia 27.03.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 zł netto

 

Gmina Wąpielsk zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Wąpielsku”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie gminy w Wąpielsku o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto.

Zamówienie jest realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Wg załącznika zakres rzeczowy.

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023r.

 

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury VAT.

 

4. Inne istotne warunki zamówienia: Nie dotyczy

 

5. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena brutto – znaczenie 100%

 

6. Sposób przygotowania oferty:

 

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim

b) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.04.2023r. do godziny 14.00 w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@wapielsk.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Oferta na  zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Wąpielsku” lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk

 

7. Osoba do kontaktów:

Hanna Czaja, tel. 56 49 383 21, e-mail: h.czaja@wapielsk.pl

 

8. Załączniki:

1.     zakres rzeczowy

2.     opis przedmiotu zamówienia

3.     formularz ofertowy

4.     oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5.     wzór umowy

6.     formularz informacyjny RODO

 

 


Unieważnienie postępowania. (352kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania (355kB) pdf
Zmieniony OPZ (26kB) plik
zaproszenie zapytanie ofertowe (450kB) pdf
zakres rzeczowy (1499kB) pdf
opis przedmiotu zamówienia załacznik nr 1 (26kB) plik
formularz ofertowy- zalacznik nr 2 (18kB) plik
oświadczenie -zalacznik nr 3 (15kB) plik
wzór umowy - załącznik nr 4 (26kB) plik
formularz informacji RODO - załącznik nr 5 (30kB) plik

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (27 marca 2023, 11:47:50)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (17 kwietnia 2023, 13:19:54)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 415