zamówienie na:

„Zakup i dostawa zabudowy meblowej do „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku”

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie gminy w Wąpielsku o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto.
nr sprawy: .
wartość: poniżej 130 tyś zł. netto
termin składania ofert: 3 kwietnia 2023  14:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania w załączniku. 
Wąpielsk, dnia 27.03.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 000 zł netto

 

Gmina Wąpielsk zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Zakup i dostawa zabudowy meblowej do „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie gminy w Wąpielsku o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto.

Zamówienie jest realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Wg załącznika zakres rzeczowy.

 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2023r.

 

3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury VAT.

 

4. Inne istotne warunki zamówienia: Nie dotyczy

 

5. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena brutto – znaczenie 100%

 

6. Sposób przygotowania oferty:

 

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim

b) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.04.2023 r. do godziny 14.00 w wersji elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@wapielsk.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Oferta na  zakup i dostawę zabudowy meblowej do Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Wąpielsku” lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk

 

7. Osoba do kontaktów:

Hanna Czaja, tel. 56 49 383 21, e-mail: h.czaja@wapielsk.pl

 

8. Załączniki:

1.     zakres rzeczowy

2.     opis przedmiotu zamówienia

3.     formularz ofertowy

4.     oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5.     wzór umowy

6.     formularz informacyjny RODO

 

 

Unieważnienie postępowania. (351kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania (267kB) pdf
Zmieniony OPZ (24kB) plik
zaproszenie - zapytanie ofertowe (446kB) pdf
zakres rzeczowy (1510kB) pdf
opis przedmiotu zamówienia - zał. nr1 (24kB) plik
formularz ofertowy- zalacznik nr 2 (18kB) plik
oświadczenie -zalacznik nr 3 (15kB) plik
wzór umowy - załącznik nr 4 (25kB) plik
formularz informacji RODO - załącznik nr 5 (30kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: .
Opublikował: Jacek Żywocki (27 marca 2023, 11:34:42)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (17 kwietnia 2023, 13:18:39)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 359