Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (243)  |  Przetargi unieważnione (66)

zamówienie na:

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełpiny.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp
nr sprawy: RI.271.1.2023.MR
wartość: -
termin składania ofert: 16 lutego 2023  10:00
wynik postępowania: Oferta najkorzystniejsza przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Link do postępowania:


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c150c222-915b-11ed-b4ea-f64d350121d2

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 stycznia 2023, 10:13:27)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (21 lutego 2023, 15:05:50)
Zmieniono: Unieważnienie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 717