zamówienie na:

„Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wąpielsku”

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz niniejszej Specyf
nr sprawy: RI.271.1.2021.PŁ
wartość: .
termin składania ofert: 12 sierpnia 2021  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 
Wynik postępowania. (175kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (443kB) pdf
Zmiana ogłoszenia (34kB) pdf
Zmiana SWZ (776kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania nr 3 (179kB) pdf
Mapa do celów projektowych (1619kB) pdf
Zagospodarowanie terenu (807kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania nr 2 (1297kB) pdf
Zestawienie stolarki (1592kB) pdf
Rzut przyziemia (2726kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania (343kB) pdf
Sprostowanie omyłki. (129kB) pdf
Perojekt branża budowlana 1 (24116kB) zip
Projekt branża budowlana 2 (11133kB) zip
Projekt branża elektryczna (7183kB) zip
Projekt branżą sanitarna 1 (17174kB) zip
Projekt branża sanitarna 2 (17174kB) zip
Przedmiar robót - COM Wąpielsk 2021 (1497kB) pdf
Przedmiar branża sanitarna (253kB) pdf
Przedmiar branża elektryczna (132kB) pdf
Wyjaśnienie branża elektryczna (310kB) pdf
Wyjaśnienie nazwy własne branża budowlana (335kB) pdf
wyjaśnienia_branża sanitarna_01_tabela (128kB) pdf
wyjaśnienia_branża sanitarna_02_załączniki nr 1 (58kB) pdf
wyjaśnienia_branża sanitarna_03_załączniki nr 2 (2897kB) pdf
wyjaśnienia_branża sanitarna_04_załączniki nr 3 (1016kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu (75kB) pdf
Informacja o zamówieniu (108kB) pdf
SWZ (389kB) pdf
załączniki 2 do SWZ Formularz ofertowy (32kB) word
Załączniki 5 do SWZ-1 (44kB) word
Załącznik nr 3 i 3a do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust 1 (30kB) word
Załączniki 4 do SWZ-1 (44kB) word
załączniki 6-7 do SWZ-1 (32kB) word
Zalacznik nr 8 do SWZ (224kB) word
9_Załącznik nr 9_do_SWZ_RODO (28kB) word

Link do postępowania pod którym udostępniona jest funkcjonalność szyfrowania oferty, a także Formularz do komunikacji oraz Formularz do złożenia, zmiany lub wycofania oferty:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fe7c14b4-bdc0-4777-8ad3-fec60005ab46


metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (20 lipca 2021, 14:07:44)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (17 września 2021, 12:48:51)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 471