Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (136)  |  Przetargi unieważnione (28)

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa pelletu drzewnego do kotłowni będących własnością Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 14 września 2017  15:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
1. Zamawiający:
                                                    Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
NIP 892-148-26-82
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
„ Sukcesywna dostawa pelletu drzewnego do kotłowni będących własnością Gminy Wąpielsk”
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego do kotłowni:
1)  przy bloku 18-rodzinnym w Wąpielsku,  na sezon grzewczy 2017/2018 w ilości szacunkowej 80 ton. 75 ton pelletu  musi być dostarczone w workach big bagach, wyposażonych w dolny rękaw spustowy. Pozostałe 5 ton należy dostarczyć w workach 15 lub 20 kg dostarczonych na ofoliowanych  paletach. Wykonawca do każdej partii dostarczonego pelletu winien dołączyć atest – certyfikat DIN PLUS. Wymagania dotyczące materiału opałowego– pellet 6-8 mm – według normy DIN EN 14961-2:2011-09 (DIN PLUS) wyższej lub równoważnej – kaloryczność nie mniejsza niż 19,00 MJ/kg – zawartość popiołu <0,5% – wilgotność <5%
Jednorazowe dostawy pelletu w big bagach będą realizowane w ilości nie większej niż 12 ton.
Do każdej dostawy powinien być także dostarczony dokument potwierdzający wagę pelletu w workach big bag.
2) przy Szkole Podstawowej w Długiem na sezon grzewczy 2017/2018 w ilości szacunkowej 40  ton. Pellet  należy dostarczyć w workach 15 lub 20 kg dostarczonych na ofoliowanych  paletach. Wykonawca do każdej partii dostarczonego pelletu winien dołączyć atest – certyfikat DIN PLUS. Wymagania dotyczące materiału opałowego– pellet 6-8 mm – według normy DIN EN 14961-2:2011-09 (DIN PLUS) wyższej lub równoważnej – kaloryczność nie mniejsza niż 19,00 MJ/kg – zawartość popiołu <0,5% – wilgotność <5%
Rozładunku z samochodu ciężarowego Zamawiający dokonuje we własnym zakresie. Dostawa pelletu do miejsca rozładunku nie może być później niż do godz. 10:00.
Czas dostawy nie może być dłuższy niż 7 dni od złożenia zamówienia mailem przez Zamawiającego.
Zamawiający zapłaci za dostarczony pellet na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę  faktury VAT. Termin zapłaty min. 30 dni.
3.   Termin związania z ofertą:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 10 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia takich samych ofert z najniższą ceną brutto przez kilku Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
Zamawiający może także zażądać próbek pelletu celem sprawdzenia jego jakości.
5. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Patryk Łaszewski, pokój nr 16, tel. (0-56) 49 38321 w 49, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 800–1400, e-mail: p.laszewski@wapielsk.pl
     6. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać do dnia 14 września 2017r.  osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 7 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą lub przekazać drogą elektroniczną na adres ug@wapielsk.pl lub faxem na nr 56 49 383 22.
    7. Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
   8. Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Druk oferty.

Wynik postępowania (484kB) pdf
Zapytanie (253kB) pdf
Oferta (25kB) word

Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 września 2017, 14:29:23)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (19 września 2017, 14:20:01)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 150

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij