Deklaracja dostępności15.09.2020

Deklaracja dostępności

15.09.2020

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Wąpielsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich  stron internetowych  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku


Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.


pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.


Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).


Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.


Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR.


W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do Urzędu w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.


Oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2020 r.


Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem drogą telefoniczną lub mailową.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk (15 września 2020)
Opublikował: Jacek Żywocki (29 września 2020, 14:51:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47