Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych06.03.2020

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych

06.03.2020


Wójt Gminy zaprasza wszystkich właścicieli domów mieszkalnych z terenu Gminy Wąpielsk zainteresowanych udziałem w projekcie dotyczącym budowy mikroinstalacji produkujących energię ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych do składania deklaracji przystąpienia do projektu.
Dzięki możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego udział mieszkańców może wynieść około 50% kosztów całkowitych montażu kompletnej instalacji. Dodatkowym kosztem będzie koszt sporządzenia projektu niezbędnego do dołączenia do wniosku o dofinansowanie.
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach mieszkaniowych (mikroinstalacji) z wyłączeniem mikroinstalacji służących do produkcji energii z wiatru. Dzięki takiej instalacji możemy produkować prąd z ogniw fotowoltaicznych na potrzeby domu mieszkalnego, lub korzystać z ciepłej wody podgrzewanej przez panele solarne.
Ze względu na ograniczoną pulę środków przeznaczonych na gminę oraz ograniczony termin na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, proszę osoby zainteresowane o możliwie szybkie pojęcie decyzji o przystąpieniu do programu.
Aby wziąć udział w programie należy złożyć pisemną deklarację w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, pokój nr 16. Zakończenie przyjmowania deklaracji planujemy na dzień 15 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na zaistniałą sytuację deklaracje przystąpienia do projektu przyjmowane będą również poprzez przesłanie wypełnionej deklaracji na adres mailowy ug@wapielsk.pl.

Deklaracja przystąpienia do projektu (871kB) word
Informacja (268kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (6 marca 2020)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 marca 2020, 12:29:58)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (26 marca 2020, 14:50:22)
Zmieniono: Korekta.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 160