Sekretarz gminy

Sekretarz Gminy
Agnieszka Ciecierska

Tel: (0-56) 49 38321
Tel kom: 730 802 739
Fax: (0-56) 49 38322
em@il: sekretarz@wapielsk.pl


Do zakresu zadań Sekretarza Gminy, który jest jednocześnie z-cą Wójta należy:
1. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu lub innych zadań
przypisywanych Wójtowi Gminy pod jego nieobecność.
2. Wykonywanie zadań zleconych przez Wójta Gminy.
3. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta.
4. Koordynowanie prac dotyczących przygotowanie posiedzeń Rady
Komisji, Sesji Rady, Zebrań Wiejskich.
5. Zapewnienie przebiegu właściwej informacji pomiędzy Radą Gminy, a
pracownikami Urzędu i jednostek organizacji gminy.
6. Prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych gminy.
7. Koordynowanie pracy administracyjnej Urzędu i jednostek
organizacyjnych oraz zapewnienie warunków technicznych dla działań
Urzędu.
8. Wykonywanie funkcji zwierzchnika słu
żbowego stosunku do
pracowników Urzędu w zakresie ustalonym przez Wójta.
9. Nadzór nad organizacją wyborów, spisów i referendami.
10. Nadzór nad zakupem środków trwałych na potrzeby Urzędu.
11. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

metryczka


Wytworzył: Marcin Rempuszewski (2 sierpnia 2007)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 sierpnia 2007, 14:11:15)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (27 maja 2024, 08:36:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9155