Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr LV/296/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 maja 2018


zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2032.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.).Rada  Gminy Wąpielsk 
uchwala co następuje:

§1.
Wprowadzić zmiany w  Uchwale Nr XLVIII/262/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienionej:
- Uchwałą Nr XLIX/265/18 Rady Gminy Wąpielsk  z dnia 11 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr L/272/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr LI/278/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIII/282/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIV/285/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.
i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2.
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
 
 
Przewodniczący Rady  Gminy Wąpielsk
Tomasz Czajkowski
 
Uchwała nr LV/296/18 (9320kB) pdf  
 
Uzasadnienie
Na podstawie pisma Wojewody  Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 2 maja 2018 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.480,00 zł.
W 2018 r. Gmina Wąpielsk planuje deficyt budżetowy w wysokości 5.442.788,48 zł., pokrycie deficytu będą stanowiły pożyczki i kredyty w wysokości 5.442.788,48 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.108.377,13 zł. Wysokość planowanego deficytu nie uległa zmianie.
Gmina Wąpielsk planuje zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczki na pokrycie deficytu wg poniższego:
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.108.377,13 zł. Pożyczkę na  wyprzedzające finansowanie planuje się zaciągnąć celem zachowania płynności finansowej budżetu na zapłatę faktur za wykonanie zadania tj. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk.” oraz „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk.” Po uzyskaniu środków pomocowych Gmina dokona spłaty wyżej wymienionych pożyczek
- pożyczka długoterminowa w wysokości 1.341.000,00 zł. w związku z realizacją inwestycji: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk.”, w wysokości 480.000,00 zł. Planowana spłata pożyczki na lata   2019-2023.
”Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina    Wąpielsk w gminie Wąpielsk- II etap:-Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w  Półwiesku Małym wraz  z montażem instalacji C.O. oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku gospodarczego na kotłownię C.O. i skład opału, a także budowa ciepłociągu i przyłączy wod-kan do budynku kotłowni wraz z budową zbiornika wybieralnego., -Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku.,-Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury  technicznej, 
  -Termomodernizacja Budynku szkoły Podstawowej w Wąpielsku wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu.,-Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.” w wysokości 861.000,00 zł. Planowa spłata pożyczki na lata 2019-2025.
Powyższe zadania inwestycyjne zostały zawarte w Wykazie Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
W 2018 r. Gmina planuje dokonać spłaty wykupu wierzytelności w wysokości 108.276,00 zł oraz spłaty zakupu na raty (telefony komórkowe) w wysokości 520,32 zł.
Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 czerwca 2018, 12:17:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij