Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLIX/263/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 11 stycznia 2018


w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Wąpielsk w sprawie wyrażenia sprzeciwu na budowę w Gminie Wąpielsk zakładu produkcji polepszacza glebowego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232)Rada Gminy Wąpielsk uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.  Rada Gminy Wąpielsk przyjmuje stanowisko i wyraża stanowczy protest przeciw planowanej inwestycji budowy w Gminie Wąpielsk zakładu produkcji polepszacza glebowego przez prywatnego inwestora, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Wąpielsku.
 
Tomasz Czajkowski
Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
 
 
 
  Uchwała nr XLIX/263/18 (604kB) pdf
 
 
 
 
 
            Załącznik do uchwały
   nr XLIX/263/18
             Rady Gminy Wąpielsk
                     z dnia 11 stycznia 2018 roku
 
 
Stanowisko Rady Gminy Wąpielsk
w sprawie wyrażenia sprzeciwu na budowę w Gminie Wąpielsk
zakładu produkcji polepszacza glebowego
 
 
 
Działając w imieniu mieszkańców Gminy Wąpielsk, Rada Gminy Wąpielsk stanowczo sprzeciwia się planowanej inwestycji budowy w Gminie Wąpielsk zakładu produkcji polepszacza glebowego przez prywatnego inwestora.
W związku z obwieszczeniem Wójta Gminy Wąpielsk znak: RI.6220.6.9.2017.DS z dnia 15 grudnia 2017 roku  o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, a także zapoznaniem się ze sprawą w trakcie posiedzenia połączonych komisji Rady Gminy, tj. Komisji Budżetu i Komisji Gospodarczej w dniu 28 grudnia 2017 r. oraz na spotkaniu informacyjnym w dniu 3 stycznia 2018 r., Rada Gminy Wąpielsk wyraża stanowczy protest przeciw planowanej inwestycji budowy w Gminie Wąpielsk zakładu produkcji polepszacza glebowego przez prywatnego inwestora i wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego na terenie działek nr 111/4 i 111/5 w obrębie 0007 Lamkowizna, w Gminie Wąpielsk, powiat Rypiński, województwo kujawsko – pomorskie”.
Planowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem, które w opinii Rady Gminy Wąpielsk, będzie znacząco ujemnie wpływać i oddziaływać na środowisko naturalne, niszcząc jego naturalne walory przyrodnicze i ekosystemy, w tym na tereny objęte Obszarem Chronionego Krajobrazu, Naturą 2000 i rezerwatem rzeki Drwęcy. Ponadto usytuowanie planowanego zakładu w obszarze chronionego krajobrazu zniszczy wiele gatunków roślin i zwierząt, w tym gatunków chronionych. Budowa i działalność tej inwestycji zniszczy nasze drogi, wodę i powietrze, a także będzie niekorzystnie wpływać na  zdrowie i życie ludzkie. Nie chcemy na terenie naszej Gminy realizacji takiego przedsięwzięcia.
Wyrażamy zdecydowany sprzeciw co do budowy na terenie Gminy Wąpielsk zakładu produkcji polepszacza glebowego, z uwagi na:
1.       Wysoki stopień ryzyka w przedmiocie negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody i krajobrazu Obszaru Chronionego Doliny Drwęcy. Przedstawione stanowiska zawarte w dokumentacjach podkreślają stan zagrożenia środowiska warunkując jego częściową eliminację realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, co nie sprzyja wydawaniu pozytywnych decyzji jedynie na podstawie domniemań dokumentacyjnych.
2.       Znaczne obniżenie atrakcyjności agroturystycznej i turystycznej gminy z uwagi na pogorszenie jakości powietrza i walorów krajobrazowych, także rentowności gruntów właścicielskich.
3.       Wysoki stopień emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu spowodowanego pracą maszyn budowlanych oraz eksploatacją środków transportu dowożącego materiały budowlane. Nadto pojawienie się znacznych pyłów i osadów, szkodliwych nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i stanowiących zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
4.       Istnienie możliwości obniżenia poziomu wód głębinowych, co jest szczególnie istotne ze względu na brak wodociągu w miejscowości Lamkowizna.
5.       Negatywny stosunek mieszkańców do projektu, biorąc pod uwagę ich stan zagrożenia zdrowotnego. Projektowana inwestycja nie polepszy życia jej mieszkańców, wprowadzi znaczne ograniczenie nie tylko krajobrazowe, ale i realny spadek dochodów agroturystycznych oraz właścicielskich. Zagrożone jest także zdrowie jej mieszkańców. Wyjaśnienie inwestora w tym zakresie nie budzą zaufania społecznego, stają się przyczyną konfliktów społecznych oraz innych niekorzystnych zjawisk.
W związku z powyższym, Rada Gminy Wąpielsk wyraża zdecydowany sprzeciw wobec budowy w Gminie Wąpielsk zakładu produkcji polepszacza glebowego przez prywatnego inwestora.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 stycznia 2018, 12:41:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij