zamówienie na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2020 roku

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 11 lutego 2020  14:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Gminy w Wąpielsku informuje, że w postępowaniu „Dostawa materiałów z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2020 roku” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków oferty następujących firm zostały uznane za najkorzystniejsze: 1. Kruszywo łamane o frakcji 0 – 31,5 mm - P.H.U. Żwirownia Obórki I Hubert Głodowski, Tadajewo 38, 87-340 Osiek – cena brutto za 1 tonę – 41,18 zł. 2. Kruszywo wapienne o frakcji 0 – 16 mm - Transport – Handel – Usługi Krzysztof Wasielewski, Czołpin 12, 88-210 Dobre - cena brutto za 1 tonę – 55,35 zł. 3. Gruz kruszony betonowy o frakcji 0 – 63 mm – P.H.U. Żwirownia Obórki I Hubert Głodowski, Tadajewo 38, 87-340 Osiek - cena brutto za 1 tonę – 41,00 zł.  

Zapytanie_ofertowe_kruszywo.pdf (909kB) pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.docx (16kB) word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (230kB) pdfmetryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (4 lutego 2020, 13:35:54)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (4 marca 2020, 13:05:19)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 244