Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

"dostawę materiałów z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2018r"

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 13 lutego 2018  14:00
wynik postępowania: w załączniku Zapytanie ofertowe
"na dostawę materiałów z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2018r"

 
I. Zamawiający:
Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk
NIP – 892 148 26 82

II. Tryb udzielania zamówienia
Do udzielenia zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579) zgodnie z z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem materiału drogowego:
a)      kruszywo łamane o frakcji 2 – 31,5 mm w ilości 2200 t
b)      żwir o frakcji 2 – 32 mm w ilości 450 t
c)      żwir o frakcji 16 – 32 mm w ilości 500 t
d)     piasek naturalny w ilości 250 t
e)      gruz kruszony betonowy o frakcji 16 – 63 mm w ilości 100 t

2.      Przedmiot oferty może dotyczyć zarówno poszczególnych rodzajów asortymentu wymienionych powyżej lub całości przedmiotu zamówienia.
3.      Podane ilości zamówienia są wielkościami szacunkowymi, dlatego też zastrzega się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości potrzebnego materiału w zależności od bieżącego zapotrzebowania.

IV. Istotne warunki umowy
1.      Rzeczywista wielkość zleconych dostaw wynikać będzie z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego
2.      Dostawa materiałów obejmuje pozyskanie przez Wykonawcę, załadunek, transport
i rozładunek w miejscu wskazanym przez sołtysów poszczególnych sołectw na terenie gminy Wąpielsk
3.      Transport powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi (wywrotka)
w sposób kontrolowany (zawartość skrzyni ładunkowej powinna być równomiernie rozciągnięta wzdłuż odcinka drogi wskazanego przez sołtysa).
4.      Ilość poszczególnych dostaw oraz termin i miejsce dostawy będą zgłaszane telefonicznie przez sołtysów na 4 dni przed ich realizacją.
5.      Rozładunek i odbiór materiałów odbywać się będzie w dni robocze, w dniach
i godzinach ustalonych przez sołtysa danego sołectwa.
6.      Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału będzie zobowiązany przekazać sołtysowi dowód WZ wraz z kwitem wagowym.
7.      Zapłata za wykonane zamówienia nastąpi na podstawie faktur w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca będzie wystawiał faktury po wykonaniu partii dostawy materiału.
8.      Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu zamówienia.

V. Termin wykonania zamówienia
Od momentu podpisania umowy do dnia 20.12.2018 r.
1. Termin związania umową: 14 dni od momentu wyboru najkorzystniejszej oferty

VI. Miejsce składania ofert
Urząd Gminy Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk
osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@wapielsk.pl

VII.Termin składana ofert: do dnia 13.02.2018 r. do godz. 1400

VIII. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1) należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na dostawę materiałów z przeznaczeniem na remonty dróg” wraz z nazwą
i adresem Zamawiającego oraz nazwą i adresem Wykonawcy lub uzupełniony formularz przesłać pocztą elektroniczną na adres ug@wapielsk.pl

IX.  Kryterium wyboru oferty
1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium „cena”
- najniższa cena tj. wartość brutto dla poszczególnych przedmiotów zamówienia
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- unieważnienia postępowania
- nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny
- pozostawienia bez rozpoznania oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2018r (800kB) pdf

Załącznik do zapytania ofertowego, formularz ofertowy. (7kB) word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (216kB) pdf

Opublikował: Jacek Żywocki (5 lutego 2018, 21:49:52)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (5 marca 2018, 10:37:54)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 189

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij