zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitacja ruchowa dla 12 m-cznego dziecka z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. W wymiarze 4 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania tj.na terenie Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS-3421/1/2015
wartość: -
termin składania ofert: 7 maja 2015  10:00
wynik postępowania: W załączniku 
Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku zaprasza do złożenia ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zakres usług określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 189 poz. 1598 z późn. zm.) .
Zamawiający:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitacja ruchowa dla 12 m-cznego dziecka z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego. W wymiarze 4 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania tj.na terenie Gminy Wąpielsk.
Termin realizacji zamówienia:
maj/czerwiec 2015 r. - grudzień 2015 r.
Tryb postępowania:
rozpoznanie cenowe
Niezbędne wymagania:
wymagane wykształcenie w kierunku rehabilitacji bądź fizjoterapii
Wymagania dodatkowe:
- wymagane wykształcenie w kierunku rehabilitacji (min. rok);
- mile widziane dodatkowe kursy w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji z dziećmi;
- prawo jazdy.
Wymagane dokumenty:
- Oferta cenowa za wykonywanie jednej godz. specjalistycznych usług opiekuńczych ( w cenę godziny należy wliczyć koszt dojazdu)
- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejetności (kserokopie),
- Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejetności (kserokopie),
- Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w zakresie rehabilitacji (kserokopie),
- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ściągane z oskarżenia publicznego.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Sposób przygotowania oferty:
- Ofertę należy sporządzić na załączonym druku "OFERTA".
- Oferty należy składać lub przesłać do dnia 07.05.2015 r. do godz. 10:00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku, Wąpielsk 59D, 87-337 Wąpielsk
- Na kopercie nalezy umieścić napis "Zapytanie ofertowe – rehabilitant"

Dodatkowe infromacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 730 802 779, 730 802 729.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (635kB) pdf
Załącznik Nr 1 – Druk oferty. (21kB) plik
Załącznik Nr 2 (13kB) plik
Załącznik nr 3 (12kB) plik
Załącznik nr 4 (12kB) plik
Wynik postępowania (146kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 kwietnia 2015, 16:04:25)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (21 maja 2015, 12:30:35)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 592