zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: 32/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 grudnia 2014  14:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Zamawiający Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku , 87-337 Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku ” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Firma Handlowo - Usługowa Barbara Ptaszyńska, Długie II/75, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-134-62-45 , została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 113 250,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Firma Handlowo - Usługowa Barbara Ptaszyńska, Długie II75, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-134-62-45– 100 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

ZAPYTANIE OFERTOWE
SZB 32/14
 Zamawiający
Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, e-mail: szb@wapielsk.pl, tel; 0-56-493-83-21 pok. 22
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
„Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku”

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2014, 15:40:12)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (23 grudnia 2014, 08:13:08)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 752