zamówienie na:

Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w gminie Wąpielsk

zamawiający: Gminny Ośrosdek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz warsztatów nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy z doradcą zawodowym i indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 30 uczestników projektu systemowego „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w gminie Wąpielsk” Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz warsztatów nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy z doradcą zawodowym i indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 30 uczestników projektu systemowego „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w gminie Wąpielsk”, najkorzystniejszą ofertę spełniająca wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń / oddział Rypin ul. Nowy Rynek 5, 87-500 Rypin. W/w Wykonawca zaoferował kwotę na realizację zamówienia w wysokości 72.950,00 zł brutto.  

ZAMAWIAJACY:
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
adres: Wąpielsk 59 D
87-337 Wąpielsk
tel/fax: 56 4938321/22
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
z dnia 19 sierpnia 2014 roku
 
na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, treningu  kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz warsztatów nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy z doradcą zawodowym i indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 30 uczestników projektu systemowego „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w gminie Wąpielsk”
 
w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu systemowego
„Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w gminie Wąpielsk” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie pracy socjalnej, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej
 
Umowa ramowa z dnia 28 lipca 2008 r. nr UDA-POKL.07.01.01-04-091/08-00 oraz Aneks nr 10 do umowy z dnia 20 grudnia 2013 r. nr UDA-POKL.07.01.01-04-091/08-010 podpisane pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wąpielsku.

Zapytanie (227kB) word
Załącznik nr 1 (128kB) plik
Załącznik nr 2 (85kB) plik
Załącznik nr 3 (120kB) plik
Załącznik nr 4 (124kB) plik
Załącznik nr 5 (122kB) plik
Wynik postępowania (224kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 sierpnia 2014, 13:15:16)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (5 września 2014, 08:48:39)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 870