zamówienie na:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: -
wartość: 55
termin składania ofert: 29 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości: 1) że dnia 29.11.2013 r. w Urzędzie Gminy w Wąpielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu niezabudowanego, 2) działka nr 599 o pow. 0,68 ha położona we wsi Radziki Duże, 3) liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -1, niedopuszczonych- 0, 4) cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 55,00zł, cena osiągnięta w przetargu - 56,00 zł, 5) dzierżawca – Jerzy Barcikowski 

W Ó J T
GMINY WĄPIELSK
 
ogłasza
 
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk.
 
  Położenie nieruchomości Radziki Duże
 Nr działki 559
Pow.w ha 0,68
KW WL1Y/00023569/9
Cena wywoławcza   0,56q pszenicy tj. 55,00 zł
Wadium     0,056q pszenicy tj. 5,50 zł
Opis nieruchomości  Cele rolne RIVb – 0,27 ha RV     - 0,41 ha
 
1.Przetarg odbędzie się w dniu  29 listopada 2013r.o godz. 10 –tej w sali nr 31 Urzędu Gminy w Wąpielsku.
2.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w podanej wyżej wysokości najpóżniej w dniu 22 listopada 2013 roku w kasie  Urzędu Gminy w Wąpielsku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego za 2014 rok ,a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie  uchylenia się przez uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia umowy na dzierżawę w terminie wyznaczonym  przez Urząd Gminy.
Minimalne  postąpienie  1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu  stanowi czynsz dzierżawny nieruchomości.
Wszelkich  informacji związanych z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 28.

Opis (356kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 października 2013, 14:30:06)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2013, 14:06:26)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1167