zamówienie na:

Dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk na okres 20 lat.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 43700
termin składania ofert: 4 kwietnia 2013  11:00
wynik postępowania: podaje do publicznej wiadomości że przetarg ustny ogłoszony na dzień 04 kwietnia 2013 r. na godz. 11ºº w sprawie dzierżawy gruntów położonych w Radzikach Dużych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 515/1, 516 , nie odbył się z uwagi na nie przystąpienie oferenta do przetargu. 

W Ó J T
GMINY WĄPIELSK
 
ogłasza
 
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk na okres 20 lat.
 
Księga wieczystaNr działkiPow. działki w haPrzeznaczenie nieruchomościMiejscowośćCena wywoławczaWadium   z
WL1Y/23832/4515/11,96Pod budowę elektrowni słonecznej tzw. farmy fotowoltaicznej Radziki Duże19.600,-1960,-
WL1Y/24620/25162,41 Pod budowę elektrowni słonecznej tzw. farmy fotowoltaicznejRadziki Duże24.100,-2410,-
Ogółem43.700,-4370,-
 

                          
 
1.Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2013r.o godz. 11 –tej w sali nr 31 Urzędu Gminy w Wąpielsku.
2.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w podanej wyżej wysokości, najpóźniej w dniu 28 marca 2013 roku  przelewem  na konto Urzędu Gminy w Wąpielsku  45949600080056539420000010 BS Kowalewo Pom. Oddział Radziki Duże
3.W przetargu mogą brać  udział osoby fizyczne  i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U.z 2004 r.Nr 167, poz.1758).
Firmy i spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
Wadium  wpłacone przez  uczestnika, który  przetarg wygrał zalicza się na poczet dzierżawy nieruchomości ,a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie  uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym  przez Urząd Gminy.
Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę dzierżawy rocznej nieruchomości.
Dzierżawca, który wygra przetarg będzie zwolniony z opłaty za dzierżawę do czasu rozpoczęcia działalności elektrowni, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy od podpisania umowy dzierżawy.
Wszelkich  informacji związanych z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 29.

Ogłoszenie (992kB) pdf
Wynik postępowania (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (27 lutego 2013, 11:15:23)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (11 kwietnia 2013, 08:30:30)
Zmieniono: Wyn8ik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1458