Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych.


Wąpielsk, dnia 20.03.2017 roku  
OGŁOSZENIE NR 1/2017
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w w Wąpielsku

                      Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm. )   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku   ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych  w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Wąpielsku.  

1. Forma zatrudnienia – 1 etat.  
Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe o kierunku administracja;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6) znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych w szczególności oprogramowania   do obsługi
świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego oraz stypendium szkolnego.

 2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
3) zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
4) dokładność i samodzielność;                                                                          
5) umiejętność
świadczenia pracy z klientem, w szczególności trudnym;
6) znajomość przepisów prawnych: Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego, Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


  3. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:
1) przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawcze;
2)przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, przygotowanie projektów decyzji;
3) sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów świadczeń;
4) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe;
5) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,
6) sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych;
7) przygotowanie decyzji dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych oraz stypendiów szkolnych;
8) wprowadzanie wniosków do programów właściwych dla świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych ;
9) odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń, prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

4.    Wymagane dokumenty i ich składanie:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz ewentualny staż pracy;
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).              Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko referent ds.  świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych" do 31 marca 2017 roku, do godz. 10.00, na wskazany adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wąpielsku.    

5.    Postanowienia końcowe:
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
2) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
3) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
4) lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Wąpielsk, a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.                                                      
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w WąpielskuWytworzył: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (20 marca 2017)
Opublikował: Jacek Żywocki (20 marca 2017, 10:41:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (5 kwietnia 2017, 13:38:34)
Zmieniono: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 519

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij