Nabór na opiekunkę środowiskową


Nabór na opiekunkę środowiskową
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku
ogłasza nabór na stanowisko:
OPIEKUN/OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełen wymiar czasu pracy
Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2016 r.

1. Wymagania konieczne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:
- pielęgniarka dyplomowana,
- opiekunka domowa,
- opiekunka środowiskowa,
- opiekun medyczny,
lub
wykształcenie podstawowe z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej.
g) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, a w szczególności dotyczących usług opiekuńczych
h) wysoka kultura osobista,
i) umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole,
j) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność skutecznego komunikowania się,
b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
c) znajomość topografii Gminy Wąpielsk,
d) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) empatia,
b) komunikatywność,
c) odpowiedzialność,
d) kreatywność,
e) obowiązkowość,
f) rzetelność,
g) zaangażowanie i odporność na stres,
h) uczciwość.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
- czynności gospodarcze,
- czynności opiekuńcze
- czynności aktywizujące społecznie,
- przygotowywanie lub dostarczanie podopiecznemu posiłków,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
- bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i asystentem rodzin, pozostałymi pracownikami GOPS w Wapielsku oraz innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych
- inne zadania zlecone przez Kierownika.

5. Wymagane dokumenty:
a) CV ze zdjęciem,
b) List motywacyjny
  List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
“Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.
c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy),
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
i) kopia dowodu osobistego,
j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.
 
Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do
przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6. Postępowanie dotyczące naboru:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Urzędu Gminy
 w Wąpielsku  i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Opiekun/Opiekunka środowiskowa” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy  w Wąpielsku (sekretariat) lub pocztą na adres:
 
Urząd Gminy Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337  Wąpielsk 
w terminie od  12.X.2016 do  24.X.2016.
(liczy się data wpływu oferty do Urzędu do godz. 14:00) 
 Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie
n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.
 O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS Wąpielsk i na stronie internetowej BIP: www.bip.wapielsk.eu
 
 

Kierownik
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąpielsku
Jolanta Szczepańska
 
  Wynik naboru (148kB) pdf
 
 
Wąpielsk, dnia 12 października 2016 roku

Wynik naboru.pdf (350kB) pdf

Wąpielsk dnia 31 października 2016 roku

Wytworzył: Jolanta Szczepańska - Kierownik GOPS w Wąpielsku (12 października 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 października 2016, 08:11:03)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (31 października 2016, 15:02:23)
Zmieniono: wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 338

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij