Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych, świadczeń dobry start, zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku

Wąpielsk, dnia 31 lipca 2018 roku  

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych, świadczeń dobry start, zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku

                      Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm. )   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku   ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych, świadczeń dobry start, zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku.  

1. Forma zatrudnienia – 1 etat.  
Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe ;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
6) znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych w szczególności oprogramowania   do obsługi świadczenia wychowawczego, świadczeń dobry start, zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych.

 2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) zdolność szybkiego przyswajania wiedzy;
3) zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
4) dokładność i samodzielność;                                                                          
5) umiejętność świadczenia pracy z klientem, w szczególności trudnym;
6) znajomość przepisów prawnych:


  3. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:
1) przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,świadczeń wychowawczych i świadczeń Dobry Start;
2)przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, przygotowanie projektów decyzji;
3) sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów świadczeń;
4) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe;
5) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,
6) sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych;
7) przygotowanie decyzji dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych oraz stypendiów szkolnych;
8) wprowadzanie wniosków do programów właściwych dla świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych ;
9) odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń, prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

4.    Wymagane dokumenty i ich składanie:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz ewentualny staż pracy;
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;
7) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

8) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych, świadczeń dobry start, zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w w Wąpielsku " do 14 sierpnia 2018 roku, do godz. 10.00, na wskazany adres: Urząd Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk (sekretariat).    

5.    Postanowienia końcowe:
1) złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

2) zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny
3) oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;
4) kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
5) lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Wąpielsk, a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.  

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych, świadczeń dobry start, zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego i stypendiów szkolnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąpielsku (1005kB) pdf

Protokół z dnia 16.08.2018r z przeprowadzonego naboru kandydatów. (379kB) pdf

Wynik naboru (199kB) pdf

                                                    

 

 

 


Wytworzył: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (31 lipca 2018)
Opublikował: Jacek Żywocki (1 sierpnia 2018, 12:30:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Wąpielsk

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (20 sierpnia 2018, 14:41:08)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 521

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij