Zarządzenie nr 15/2011Wójta Gminy Wąpielskz dnia 14 listopada 2011w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011-2026

Zarządzenie nr 15/2011
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 14 listopada 2011


w sprawie przyjęcia projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011-2026


Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 ze zm.)
 
Wójt Gminy Wąpielsk
ZARZĄDZA:

§1
Przyjąć opracowany projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2011-2026 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 15/2011 (2723kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 listopada 2011, 10:16:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2107