Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 40/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 4 lipca 2018


w sprawie powołania komisji do ustalenia kolejności przyznania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Wąpielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018 oraz określenia procedury publicznego losowania wniosków w celu ustalenia kolejności przyznania dotacji

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.) oraz Punkt VII podpunkt 1 – 3 załącznika do Uchwały Nr LV/280/2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Wąpielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj .-Pom. z 2018 r., poz. 3085), 

Wójt Gminy Wąpielsk 
zarządza co następuje: 

§ 1. 
Powołuję komisję do ustalenia kolejności  przyznania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Wąpielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018 w składzie:
1.      Grzegorz Dzierżyński – Kierownik Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Wąpielsk – Przewodniczący komisji
2.      Kinga Bytner – Pracownik Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Wąpielsk – Sekretarz komisji
3.      Euzebiusz Łapkiewicz – Rada Gminy Wąpielsk – Członek komisji

§ 2. 
Komisja dokona publicznego losowania wniosków w trakcie posiedzenia, którego termin ustali i poda go do publicznej wiadomości oraz poinformuje o nim wszystkie osoby, które złożyły deklarację o przystąpieniu do projektu, na co najmniej 5 dni przed terminem losowania.

§ 3. 
Procedurę wykonania publicznego losowania wniosków w celu ustalenia kolejności przyznania dotacji określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wąpielsk 
Dariusz Górski 
 
Zarządzenie nr 40/2018 (303kB) pdf
 
Załącznik do zarządzenia Nr 40/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 4 lipca 2018  r. 

Procedura wykonania publicznego losowania wniosków w celu ustalenia kolejności przyznania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Wąpielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018
1. Czynności losowania dokona przewodniczący komisji.
2. Losowanie będzie dotyczyć wyłącznie wniosków złożonych w wyznaczonym terminie i spełniających pozostałe wymogi określone Regulaminem przyznawania dotacji ustalonym Uchwałą Nr LV/280/2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.
3. Kolejność wylosowania wniosków  jest jednocześnie kolejnością przyznania dotacji.
4. Losowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
4.1 Numery odpowiadające wnioskom zakwalifikowanym do losowania (nadawanymi według kolejności wpływu) znajdować się będą w jednakowych, nieprzezroczystych kopertach . Koperty zostaną umieszczone w pojemniku.
4.2. Po wymieszaniu kopert będą one kolejno losowane, wylosowane numery wniosków zostaną kolejno umieszczone na Liście kolejności przyznania dotacji.
4.3. Wylosowane numery będą odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu.
5. Fakt wylosowania wniosku nie stwarza gwarancji udziału w przedmiotowym programie oraz nie rodzi jakichkolwiek roszczeń wobec Gminy ze strony wnioskodawcy do udziału w projekcie. Udział w projekcie będzie zależny od uzyskania przez Gminę Wąpielsk dofinansowania tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zaakceptowaniu przez wnioskodawcę warunków zawartych w zasadach udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie tego zadania.
6. W przypadku, jeśli wnioskodawca zrezygnuje z udziału w projekcie lub nie zaakceptuje warunków zawartych w zasadach udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie tego zadania, o przyznanie dotacji może ubiegać się kolejny wnioskodawca przy zachowaniu kolejności wylosowania zgodnej z Listą kolejności przyznawania dotacji.
7. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół wraz z Listą kolejności przyznawania dotacji.
8. Wyniki losowania zostaną ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąpielsk.Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 lipca 2018, 10:13:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 159

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij