Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 22/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 30 kwietnia 2018


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 6,13,17 i 33 oraz art. 11 ust. 2 a także  13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr XLV/241/2017 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert nr 1/2018 na realizację zadań publicznych w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
b) ochrona i promocja zdrowia,
c) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert o którym mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do  niniejszego zarządzenia, będący jego integralną częścią.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.
 
§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wapielsk.pl, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąpielsk oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Wąpielsk www.wapielsk.pl
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 22/2018 (2349kB) pdf

Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 kwietnia 2018, 11:06:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij