Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 1/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 10 stycznia 2018


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej Regulaminu


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.), oraz § 3 ust. 8 uchwały Nr XIV/68/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wąpielsk zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
1. Wojciech Rutkowski - Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Bytner - członek Komisji
3. Izabela Lewandowska - członek Komisji
4. Dawid Szproch - członek Komisji

§ 2.
Nadaje się Komisji Regulamin w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.bip.wapielsk.eu.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenie Nr 1/2018 (986kB) pdf

Uzasadnienie
Według zapisów art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1610 ze zm.), zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać, m, in. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli i wiedzy społecznej. Wszyscy członkowie Komisji wyrazili chęć bycia członkiem w/w Komisji. W związku z wiedzą nit spraw społecznych gminy oraz funkcjami jakie pełnią wyżej wskazane osoby uznaje się za zasadne powołanie Komisji w w/w składzie oraz nadanie Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej zgodnie z przedstawionym Zarządzeniem wójta Gminy Wąpielsk.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 stycznia 2018, 09:01:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij