Strona główna  >  Zarządzenia  >  2017

Zarządzenie nr 57/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 30 października 2017


zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r. poz.1875)  oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870,1948,1984,2260  z 2017 r. poz.60,191,659,933,935,1089,1475,1529, 1537).

Wójt Gminy Wąpielsk
zarządza co następuje:

§ 1.
W Uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zmienionej:
Uchwałą Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 stycznia 2017 r.
Uchwałą Nr XXXV/174/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2017 r.
Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 lutego 2017 r.
Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lutego 2017 r.
Zarządzeniem 13/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20.marca.2017 r.
Uchwałą Nr XXXVII/190/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29.marca.2017 r. 
Zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2017 r.
Uchwałą Nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 maja 2017 r.
Uchwałą Nr XXXIX/213/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r.
Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 czerwca 2017 r.
Uchwałą Nr XL/217/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017 r.
Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2017 r.
Uchwałą Nr XLI/222/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r.
Zarządzeniem Nr 36A/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 lipca 2017 r.
Uchwałą Nr XLIII/229/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 sierpnia 2017 r
Zarządzeniem  Nr 49/2017 Wójta Gminy Wąpielsk  z dnia 11 września  2017 r
Uchwałą Nr XLIV/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 października 2017 r.
Zarządzeniem Nr 54/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 16 października 2017 r.
Uchwałą Nr 244/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia  27 października 2017 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. §1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 19 366 990,58 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie  17.277.283,96 zł,
- dochody majątkowe w kwocie  2.089.706,62 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości  24.340.512,76 zł 
z tego
            -wydatki bieżące w kwocie     15.897.618,52 zł,
            -wydatki majątkowe w kwocie 8.442.894,24 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§2.
Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3.
Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§4.
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
Zarządzenie Nr 57/2017 (3658kB) pdf
 
 
UZASADNIENIE
 
I DOCHODY- zwiększenie o kwotę 270.922,17 zł
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 01095  zwiększa  się plan dochodów o kwotę 116.629,17 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA   Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.853,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica".
 
POMOC SPOŁECZNA
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 85213 zwiększono plan dochodów o kwotę 889,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów o kwotę 93.551,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
II. WYDATKI -zwiększenie o kwotę  270.922,17 zł.
 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 01095 z przeznaczeniem  na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 114.342,32 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 2.286,85 zł.
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 1.453,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Przesuwa się środki  z dodatkowych wynagrodzeń rocznych  w wysokości 2400,00 zł do rozdziału 75023.
W rozdziale 75022 przesuwa się środki z zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych,
W rozdziale 75023 zwiększa się środki o kwotę 2400,00 zł i dokonuje przesunięć między paragrafami  stosownie do występujących potrzeb.
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W ramach rozdziału 75412 przesuwa się środki z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności w wysokości 2000,00 zł oraz z zakupu energii na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 2000,00 zł.
OŚWIATA I WYCHOWANIE       
Na pisemny wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym dokonuje się przesunięcia środków  w ramach rozdziału 80146 w wysokości 400,00 zł z podróży służbowych na zakup materiałów i wyposażenia.
W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 56000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica".
 
POMOC SPOŁECZNA
W rozdziale 85213 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 889,00 zł.
 
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 W rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków  o kwotę 93.551,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W ramach rozdziału 90095 przesuwa się środki w wysokości 4300,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 listopada 2017, 14:43:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij