Strona główna  >  Zarządzenia  >  2017

Zarządzenie nr 36A/2017
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 27 lipca 2017


w sprawie zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz. 446, 1579,1948, Dz.U.z 2017 r.poz.730,935) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.    z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.  1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257,1454 z 2017 r.poz.60,191,659,933,935,1089).

Wójt Gminy Wąpielsk
 zarządza co następuje:

§ 1.
W Uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zmienionej:
       Uchwałą Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 stycznia 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXV/174/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 lutego 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lutego 2017 r.  
       Zarządzeniem 13/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20.marca.2017 r.
       Uchwałą Nr XXXVII/190/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29.marca.2017 r. 
       Zarządzeniem Nr 18/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 marca 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 5 maja 2017 r.
       Uchwałą Nr XXXIX/213/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 24 maja 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 1 czerwca 2017 r.
       Uchwałą Nr XL/217/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 czerwca 2017 r.
       Zarządzeniem Nr 34/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 czerwca 2017 r.
       Uchwałą Nr XLI/222/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 lipca 2017 r.
       wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości  23.562.382,67 zł 
z tego
            -wydatki bieżące w kwocie     14.779.822,79 zł,
            -wydatki majątkowe w kwocie 8.782.559,88 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.
Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r." zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.
Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§4.
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia.

§5.
Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem wydania i podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski
 
 
Załącznik Nr 1 (93kB) pdf
Załącznik nr 2 (68kB) pdf
 
UZASADNIENIE
 
II. WYDATKI
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Przesuwa się kwotę 500,00 zł w ramach działu 600 rozdział 60016 z paragrafu zakup usług pozostałych na paragraf zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie).
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA   W ramach realizacji projektu "Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Wąpielsk na lata 2016-2023" przesuwa się srodki z paragrafu zakup materiałów  i wyposażenia w wysokości 450,00 zł na zakup usług pozostałych.
 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Stosownie do występujących potrzeb przesuwa się kwotę 1250,00 zł w ramach działu 754 rozdział 75412 z zakupu usług pozostałych na różne opłaty i składki 1000,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych 250,00 zł.
 
POMOC SPOŁECZNA
Stosownie do otrzymanego wniosku kierownika GOPS w Wąpielsku dostosowuje się plany wydatków do występujących  potrzeb wg poniższego:
- 852-85230-3110 zmniejszenie o kwotę 7900,00 zł.
- 852-85295-3110 zwiększenie o kwotę 7900,00 zł.
 
RODZINA
Stosownie do otrzymanego wniosku kierownika GOPS w Wąpielsku dostosowuje się plany wydatków do występujących  potrzeb wg poniższego:
-855-85502-2910 zmniejszenie o kwotę 2000,00 zł
-855-85502-4010 zwiększenie o kwotę 800,00 zł
-855-85502-4700 zwiększenie o kwotę 1200,00 zł.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (16 sierpnia 2017, 08:52:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij