Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku


« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 63) starsze uchwały »Uchwała nr LVI/305/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018


zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2032.

Uchwała nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Uchwała nr LVI/302/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wąpielsk

Uchwała nr LVI/301/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym na terenie Gminy Wąpielsk stypendium Wójta Gminy Wąpielsk za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

Uchwała nr LVI/300/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Uchwała nr LVI/299/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk”.

Uchwała nr LVI/298/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiem na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4, z modułem do ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Uchwała nr LVI/297/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2017 rok

Uchwała nr LV/296/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018


zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2032.

Uchwała nr LV/295/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018


zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Uchwała nr LV/294/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.

Uchwała nr LV/293/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.

Uchwała nr LV/292/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018


w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.

Uchwała nr LV/291/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018


w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.

Uchwała nr LV/290/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Wąpielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego EKOPIEC 2018

Uchwała nr LV/289/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk, położonej w m. Wąpielsk, na działce nr 129/2 obręb Wąpielsk I

Uchwała nr LV/288/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018


w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Wąpielsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała nr LV/287/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018


w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu Gminy Wąpielsk”.

Uchwała nr LV/286/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018


w sprawie przystąpienia Gminy Wąpielsk do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pod nazwą „Szkoła jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 63) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij