Uchwała nr XVI.95.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 listopada 2019w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696), art. 6n ust 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) - Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVI.95.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696), art. 6n ust 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) - Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:


Uchwała nr XVI.95.2019 (2734kB) pdf
Raport z głosowania (299kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (3 grudnia 2019, 18:31:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69