Uchwała nr XVI.94.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 listopada 2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 - 3d w zw. z ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) - Rada Gminy w Wąpielsku po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVI.94.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 - 3d w zw. z ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) - Rada Gminy w Wąpielsku po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, uchwala, co następuje:


Uchwała nr XVI.94.2019 (1289kB) pdf
Raport z głosowania (308kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (3 grudnia 2019, 18:27:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85