Uchwała nr XI.63.2019Rady Gminy Wąpielskz dnia 18 czerwca 2019w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2018 rokna podstawie art.18 ust 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z póz. Zm.)

Uchwała nr XI.63.2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 18 czerwca 2019


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Wąpielsk za 2018 rok

na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506, ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z póz. Zm.)


Uchwała Nr. XI.63.2019 (475kB) pdf
raport z głosowania (301kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Żywocki (3 lipca 2019, 12:08:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88