Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr V/36/2019
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 stycznia 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finnsowej Gminy Wąpielsk na lata 2019-2028.

Na post. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077 zpóźn.zm.)


Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje: 

§ 1. 
Wprowadzić zmiany w  Uchwale Nr III.29.2018 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2019 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, zgodnie z  Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 4. 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk 
Tomasz Czajkowski


UZASADNIENIE
Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy Wąpielsk nie uległy zmianie.
Zmiany po stronie wydatków wynikają z podjętej Uchwały budżetowej Nr V.35.2019 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 stycznia 2019 r.
Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.
Planowany deficyt budżetowy oraz kwota długu i okres jego spłaty nie uległ zmianie.
Gmina Wąpielsk nie planuje udzielenia pożyczek i gwarancji.
Z wydatków budżetu zostanie sfinansowany wykup wierzytelności oraz zakup telefonów na raty.
Do czasu sporządzenia rocznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Wąpielsk wykonanie roku 2018 pozostaje na poziomie planów budżetowych. Po sporządzeniu sprawozdań wykonanie 2018 r.  ulegnie zmianie do wysokości faktycznie otrzymanych dochodów i poniesionych wydatków. 
Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 lutego 2019, 10:01:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij