Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr II.6.2018
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 listopada 2018


w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967), po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe


Rada Gminy Wąpielsk
uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych           i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według tabeli:

Lp.StanowiskoTygodniowa obowiązkowy wymiar zajęć
1.Pedagog22 godziny
2.Psycholog22 godziny
3.Logopeda22 godziny
4.Terapeuta pedagogiczny22 godziny
5.Doradca zawodowy22 godziny


§ 2
1.Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy do liczby godzin w tabeli:

Lp.StanowiskoLiczba oddziałów w szkoleTygodniowa obowiązkowy wymiar zajęć
1.Dyrektordo 9 oddziałów6 godzin


10 i więcej oddziałów5 godzin
2.Wicedyrektor12 i więcej oddziałów12 godzin

2.Obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, odnosi się również do nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora lub wicedyrektora szkoły, z tym że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu powierzenia pełnienia obowiązków.

§ 3
Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXV/131/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku realizacji tych zajęć,
2)Uchwała Nr XVI/70/12 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Wąpielsk i zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich z obowiązku realizacji tych zajęć  (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r. poz. 1014).

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 5
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
 Tomasz CzajkowskiOpublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2018, 09:56:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 14

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij